activitats dossier

Aquí teniu els enllaços als que fa referència el dossier.

BOLETS

PLANTES 1

PLANTES 2

ANIMALS INVERTEBRATS

ANIMALS VERTEBRATS

ANIMALS VERTEBRATS 2

 

Comentaris tancats a activitats dossier

enllaços

Entra al següent enllaç i busca el tema corresponent

Ciències naturals

jclick les plantes

 

Comentaris tancats a enllaços

Activitas dels vegetals


Normal
0
21


ACTIVITATS

 

ELS
VEGETALS – CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 

A1
Enumera les característiques generals de les plantes

 

A2
Quin tipus de cèl·lula tenen les plantes?

 

A3
Quins orgànuls diferencien les cèl·lules animals i les cèl·lules vegetals?

 

A4
Busca o fes un dibuix d’una cèl·lula vegetal amb les seves parts principals

 

A5
Per què serveix la cutícula de les plantes?

 

A6
A la nutrició de les plantes parlem de dos processos diferents, respiració i
fotosíntesis. Copia les definicions del llibre i fes un esquema del procés.

 

A7
Els vegetals poden reproduir-se sexual i asexualment. En la reproducció sexual,
quins dos mecanismes, o formes, poden tenir?

 

A8
Explica què són les llavors i què són les espores

 

A9
Copia l’esquema, mapa conceptual, de classificació dels vegetals. En quins
criteris es basa?

 

Comentaris tancats a Activitas dels vegetals

La classificació dels éssers viusNormal
0
21


false
false
falseMicrosoftInternetExplorer4
2 LA
CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS

  Ø     
Classifiquem els éssers vius per poder
estudiar-los

Ø     
L’espècie és el grup més important dels
éssers vius. Són organismes més o menys semblants entre ells que poden tenir
descendents fèrtils.

Ø     
Les espècies a la vegada s’agrupen en
categories superiors: gènere – família – ordre – classe – tronc o tipus –
regne.

Ø     
Cada espècie té un nom científic format per
dos paraules en llatí. La primera correspon al gènere i la segona a l’espècie.
La primera s’escriu en majúscula i la segona en minúscula i el nom es subratlla
o s’escriu en cursiva.  
Per exemple: Canis familiaris  ( gos ) Canis
lupus
( llop)

Ø     
Els éssers vius s’agupen en cinc regnes:

*     
Moneres. Format per
bacteris i algues cianofícies. Són els únics organismes formats per cèl·lules
eucariotes.

*     
Protoctist: protozous, que
són unicel·lulars, i algues que poden ser uni o pluricel·lulars

*     
Fongs: format per
floridures, llevats, bolets i líquens. Tots són pluricel·lulars excepte els
llevats.

*     
Vegetals: organismes
pluricel·lulars format per molses, falgueres i plantes amb llavors.

*     
Animals: organismes
pluricel·lulars dividits en dos grans grups, vertebrats i invertebrats.

 

Per ampliar els teus coneixements,
llegeix i fes el exercicis proposats

http://www.aula2005.com/html/cn1eso/11laclassificacio/11laclassificacioes.htm

 

http://www.edu365.cat/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm

 Activitats
classificació dels éssers vius

 1. Quin és el grup més important en la classificació
  dels éssers vius?
 2. La classificació dels éssers vius es pot comparar
  amb una adreça. Relaciona els termes equivalents.

Regne                          carrer

Tronc                            barri

Classe                          ciutat  

Ordre                            província

Família                         comunitat

Gènere                         nom
del carrer

Espècie                                   país

 

 1. Què representa aquest grup?
 1. En quina categoria s’agrupen els diferents
  gèneres?
 1. En quin idioma s’escriuen els noms científics?
 1. Ordena de més gran a més petit els grups per
  classificar els éssers vius.
 1. Quin tipus de cèl·lules tenen els bacteris?
 1. Quin regne està format només per éssers
  unicel·lulars?
 1. Com són els éssers que formen el regne dels Fongs?

 

Comentaris tancats a La classificació dels éssers vius

UD2: LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUSNormal
0
21


false
false
falseMicrosoftInternetExplorer4
 1. EVOLUCIÓ I BIODIVERSITAT
 2. LA CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS
 3. LES MONERES
 4. ELS PROTOCTISTS
 5. ELS FONGS I ELS LIQUENS

 

Al
nostre planeta hi ha milions d’espècies diferents d’éssers vius dels quals
només coneixem una part.

1.EVOLUCIÓ I BIODIVERSITAT

 

L’evolució
biològica

és el canvi lent que es produeix en els éssers vius per tal d’adaptar-se a
l’entorn.

Els éssers vius que hi ha avui al planeta són
diferents dels que hi vivien en èpoques anteriors. Moltes espècies s’han
extingit i altres són relativament recents, no estaven fa molts anys.

Els fòssils
són restes d’organismes, animals o vegetals que ja no existeixen.

 

El món és habitat per milions d’espècies diferents
d’éssers vius. El terme biodiversitat inclou
totes les espècies existents i també les diverses varietats d’aquestes espècies
que habiten el conjunt dels diversos ecosistemes o biosfera.

 

Al llarg de la història terrestre han desaparegut
moltes espècies, però sembla que en l’actualitat desapareixen més ràpidament
que en èpoques anteriors. Es calcula que en trenta anys pot desaparèixer una
cinquena part del total d’espècies d’éssers vius.

La destucció de llocs d’una gran riquesa biològica,
com les selves i els esculls coralins, és avui un problema molt greu.

La desaparició d’espècies pot tenir conseqüències
econòmiques, perquè n’hi ha moltes que s’utilitzen per obtenir aliments,
medicines i altres productes.

 

 

ACTIVITATS EVOLUCIÓ I BIODIVERSITAT

 1. Busca informació sobre
  els fòssils.

 

 

 1. quin nom reb el canvi
  lent dels éssers vius?

 

 

 1. què és un fòssil?

 

 

 1. què significa
  biodiversitat?

 

 

 1. a quins llocs és
  especialment greu la desaparició d’espècies?

 

 

 

Comentaris tancats a UD2: LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUS

Exercicis de síntesi UD. La Terra un planeta viu

Assenyala amb una creu les frases veritables:

 • A la Terra podem tribar aigua en qualsevol dels tres estats físics: sòlid, líquid i gasós.
 • La vidava começar a l’aigua
 • Els éssers vius són formats per elements diferents dels de les roques i minerals
 • El clor és un elemnt primari als éssers vius
 • Hi ha cèl·lules que no tenen membrana
 • Les cèl·lules procariotes i les eucariotes tenen una grandària similar
 • Els éssers vius obtenen l’energia que necessiten per mitjà de la nutrició
 • Hi ha alguns éssers vius que no es poden reproduir

 

Comentaris tancats a Exercicis de síntesi UD. La Terra un planeta viu

Les funcions dels éssers vius

Els éssersvius es caracteritzen per la seva capacitat de realitzar tres funcionsessenciasl: nutrició, relació i reproducció.

 • Funció de nutrició. És la funció que permet als éssers vius obtenir l’energia que necessiten per fer les seves funcions vitals. Obtenen l’energia per destrucció d’algunes biomolècules, principalment glúcids i lípids.

Segons la forma d’obtenir les biomolécules els éssers vius esdivideixen en:

 •  
  •  
   • Éssers amb nutrició autótrofa, Són capaços de fabricar biomolècules mitjançant la fotosíntesis.
   • Éssers amb nutrició heteròtrofa, no són capaços de fabricar les seves biomolècules, i fan servir les que elaboren els éssers autótrofs o altres éssers heteròtrofs.

 

 • Funció de relació. És la capacitat de percebre senyals de l’entorn i donar resposta. Això permet als éssers vius relacionar-se amb el medi que els envolta i adaptar-s’hi. D’aquesta forma poden obteni aliment, defensar-se, coordinar les seves accions i  moviments…

 • Funció de reproducció. Tots els éssers vius poden tenir descendència, es a dir éssers semblants ells mateixos. Hi ha diferents formes de reproducció:
  •  
   • Reproducció asexual. Es produeix quan un organisme o un tros d’aquest és capaç de formar un nou individu.
   • Reproducció sexual. Per formar un nou individu s’han d’unir dues cèl.lules de organismes de sexe diferent.


 Exercicis

 

 1.  Descriu les tres funcions vitals dels éssers vius.
 2.  Busca informació sobre la fotosintesi i digues quins compostos es necessiten per fer-la i quins són els productes obtinguts. Si vols pots fer un esquema o dibuix.
 3.  Busca diferents tipus de reproducció asexual, digues el nom i fes un dibuix representatiu.

 

 

Comentaris tancats a Les funcions dels éssers vius

La cèl·lula unitat de vida

 

La cèl·lula és la unitat bàsica de la vida.

Tot i que les cèl·lules tenen formes i tamanys variats totes tenen uns elements comuns:

-MEMBRANA

– CITOPLASMA

– MATERIAL NUCLEAR

 
En funció de com tene el material nuclear les cèl·lules es divideixen en:

      PROCARIOTES: són petites, tenen pocs orgànuls i el mateial nuclear està dispers al citoplasma ( Nucleoide)

      EUCARIOTES: són més grans, tenen molts orgànls. El material nuclear està envoltat per una membrana formant el nucli.

Les cèl·lules eucariotes es divideixen en ANIMALS i VEGETALS

Les cèl·lules animals i vegetals tenen orgànuls comuns i altres característics que fan que sigui més fàcil identifiar-les.
Normal
0
21

 

ANIMAL

VEGETAL

MITOCONDRI

( DONA ENERGIA A LA
CÈL·LULA)

SI

SI

RIBOSOMA

( FABRICA PROTEÏNES)

SI

SI

PARET CEL·LULAR

NO

SI

VACUOLS

NO

SI

CENTRIOLS

SI

NO

FORMA DE LA CÈL·LULA

VARIADA

POLIGONAL

 
Exercicis:

1 Com s’anomenen les unitats que formen els éssers vius?

2 Quina diferència hi ha entre els éssers unicel·lulars i els pluricel·lulars?

3 Completa la frase següent:

– Les cèl·lules són formades per la ______________ , el __________________ i el ____________________.

 

1 comentari

Exercicis

Aquí teniu els exercicis voluntaris per dilluns.Normal
0
21


false
false
falseMicrosoftInternetExplorer4 1. Hi ha algun altre
  planeta al Sistema Solar on hagi vida? ____________
 2. Quines
  característiques de la Terra, les seves condicions fan que sigui possible
  la vida?
 3. En quin estat es
  troba la major part de l’aigua al nostre planeta? _____________
 4. Escriu dues
  funcions que pot fer l’aigua als éssers vius

-____________________________ 
________________________________

 1. On va sorgir la
  vida? _________________________
 2. Mira la taula següent

 

Aliment

Massa total ( g)

Massa d’aliment sec

Percentatge d’aigua

Formatge

3.52

0.55

84.37

Patates

2.7

0.68

74.81

Cigrons

1.91

0.81

57.59

Enciam

1.91

0.17

91.1

Peix

3.12

0.94

69.87

Poma

2.5

0.27

89.2

 

Quin dels aliments té més quantitat d’aigua? _________________________

Quin n’és l’aliment més sec?  __________________________

 

7. Omple una taula
amb la classificació dels bioelements i tres exemples de cada classe.

Classificació bioelements

Exemples

 

 

 

 

 

 

 

8. Què són els
bioelements?

__________________________________________________________

 

9. Quin és l’element
més important de la matèria viva? __________________

 

10. Què són les
biomolècules? _____________________________________

 

 

 

 

11. Dibuixa tres tipus
d’àtoms diferents que representin diferents bioelements. Desprès fes les unions
que creguis convenients per formar la teva biomolècula.

 

 

 

 

 

 

 

12.Quina biomolècula és la més representativa a cadascun d’aquests aliments?

– pa __________________

– oli __________________

– peix _________________

– farina ________________

– carn _________________

13. Quina diferència
hi ha entre element químic i bioelement?

 

 

14. Enumera les
diferents biomolècules que coneixes.

 

 

 


 

 

Comentaris tancats a Exercicis

La composició química dels éssers vius

Normal
0
21
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4

A la natura hi ha molts
elements químics , dels quals només alguns formen la matèria viva, es a dir,
formen part dels éssers vius.

Els elements
químics que formen part dels éssers vius són els BIOELEMENTS.

Els podem
classificar en:

 • Primaris: són els més abundants. Carboni, Nitrogen,
  Oxigen, Sofre i Fòsfor
 • Secundaris: estàn en menor quantitat però són molt
  importants. Són el Magnesi, calci, potassi, sodi i clor.
 • Oligoelements: són elements essencials per a
  tots els éssers vius que estàn presents en quantitat molt petita.

Exercicis:

1.Busca el
significat de la paraula essencial als éssers vius.

    Esencial significa que són molt importants, imprescindibles

2.Busca alguns dels
bioelements considerats oligoelements

   Brom, cobalt, coure, Iode i Zinc

3.Omple una taula
amb els bioelements més importantsNormal
0
21


false
false
falseMicrosoftInternetExplorer4
Bioelements primaris

Carboni, Hidrogen, Nitrogen , Oxigen, sofre,
fòsfor

Bioelements secundaris

Magnesi, potassi, calci, sodi, clor

Bioelements

Brom, cobalt, coure, Iode i Zinc

 

Comentaris tancats a La composició química dels éssers vius